Можете да ги користите стрелките на тастатурата
за прелистување на страници од каталогот.

„Ноќни пеперутки 9“, линорез, 50 / 70 см, 2015

Може да се купи на цена од 1 800 ден. За донација, хуманитарни цели, авторско право, дигитален формат и друго, испратете ги вашите прашања.

Кликнете на делото за зголемување и преглед на други фотографии од истото.

За дополнителни информации за делото, можете да го напишете Вашето прашање овде: