Можете да ги користите стрелките на тастатурата
за прелистување на страници од каталогот.

„Кога некој го нема...“, слика - масло на платно како објект (50 /70 см), црн маркер, метла, 2019

 

За дополнителни информации за делото, можете да го напишете Вашето прашање овде: