На 24 јануари 2022 од името на Медиумската информативна агенција на Северна Македонија (МИА), авторот Иво Пецов ја подари лично сликата „Носителот на светлина и следбеници“ на премиерот на Бугарија Кирил Петков, при што му посака многу светлина во неговата работа. Тоа се случи пред македонскиот премиер Димитар Ковачевски и многубројната делегација од двете влади, во просториите на КИЦ на РСМ во Софија.

На истото место порано, на 14 јуни 2018, Иво Пецов ја подари лично својата слика „Пред нова сезона, во меѓувремието“ на македонскиот претседател Ѓорге Иванов, при што му обрати внимание на пораката на сликата и нејзиниот наслов, кој кореспондира со моменталната општествено емоционална ситуација, по тогашните политички решенија.

Иво Пецов ја подари лично сликата „Носителот на светлина и следбеници“ на премиерот на Бугарија Кирил Петков (фотографија)
Иво Пецов ја подари лично сликата „Носителот на светлина и следбеници“ на премиерот на Бугарија Кирил Петков (фотографија)
Иво Пецов ја подари лично сликата „Носителот на светлина и следбеници“ на премиерот на Бугарија Кирил Петков (фотографија)
Иво Пецов ја подари лично сликата „Носителот на светлина и следбеници“ на премиерот на Бугарија Кирил Петков (фотографија)
Иво Пецов ја подари лично сликата „Носителот на светлина и следбеници“ на премиерот на Бугарија Кирил Петков (фотографија)
Иво Пецов ја подари лично својата слика „Пред нова сезона, во меѓувремието“ на македонскиот претседател Ѓорге Иванов (фотографија)
Иво Пецов ја подари лично својата слика „Пред нова сезона, во меѓувремието“ на македонскиот претседател Ѓорге Иванов (фотографија)